PRVO DEKAN, PA STATUT: Odgovor grupe profesora na saopštenje kolegijuma Filološkog fakulteta

135


SADAŠNjI postupak izbora za dekana, za koji je Inspekcija tražila da se prekine, vođen je od početka zakonito – u skladu sa Statutom Fakulteta, u kojem su – po nalazu Rektorata UB – tačke koje se tiču izbora za dekana u skladu sa Statutom UB i Zakonom o visokom obrazovanju, a i u dogovoru sa samim Rektoratom, koji je i predložio redosled kojim se pošlo – prvo dekan, uporedo s njegovim izborom i usklađivanje Statuta, i onda donošenje i samog Statuta – što je proces koji traje nešto duže nego izbor dekana.Original Article