PROPAGANDNI POHOD PROTIV SRBIJE: Memorandum SANU nije bio nikakav nacionalni program već celoviti pokušaj odgovora na jugoslovensku krizu

67


ČITAV dugi niz godina, ili tačnije decenija, Beograd je od snaga neprincipijelne koalicije i njenih propagandnih centara, bio prijavljivan Moskvi kao centar nedovoljne komunističke budnosti, kao pravi rasadnik liberalizma i demokratizma.Original Article