Pronađena vinarija iz biblijskih vremena

43

U Izraelu je tim arheologa otkrio drevnu vinariju koja po svemu sudeći potiče iz starih vremena opisanih, ni manje ni više, nego u Bibliji

Ovo interesantno i zanimljivljivo otkriće arheologa ukazuje da je vinarija koja je pomenuta u Bibliji zaista postojala, a radi se o vinariji koju je Ahab, sedmi kralj Izraela, oteo od vinara Navuteja.

Vinarija je otkrivena na lokalitetu na severu Izraela, a radi se o teritoriji koja odgovara opisima iz svete knjige. Za sada, istraživanja ne mogu dokazati da je u pronađenim ostacima vinarije zaista bilo pravljeno vino u vreme koje se pominje u Bibliji, ali je svakako pozitivan znak to što je pronađena vinarija jedina u kraju koja odgovara opisu.

Iako je vinarija orkrivena još 2013. godine, danas je lokalitet zatvoren za dalje istraživanja, arheolozi sada obrađuju sakupljene artefakte i arheološki materijal, kako bi kompletirali priču o vinarstvu “Biblijskih razmera”.

Original Article