PRIZNANjE IZ MOSKVE: Milovan Vitezović i Milan Dimitrijević novi članovi Međunarodne slovenske akademije

63


Skupština Međunarodne slovenske akademije nauka, umetnosti i kulture koja se sastala u Moskvi izabrala je dva nova člana iz Srbije – poznatog pisca Milovana Vitezovića i uvaženog astronoma Milana Dimitrijevića, koji je svojevremeno bio ministar nauke SR Jugoslavije.Original Article