PRIKRIVANjE SOPSTVENOG NACIONALIZMA: Hrvatska i Slovenija su napadima na Memorandum podržavale neistinitu tezu o „velikoj Srbiji“

68


POŠTO je, uprkos nedostatku neophodnih atributa, Memorandum proglašen za nacionalni program, razloge za to valja tražiti u potrebi antisrpske propagande da u njemu "prepozna" zalaganje za stvaranje "velike Srbije".Original Article