PREVOD UDžBENIKA PLAGIJAT: Naučno-nastavno veće Ekonomskog fakulteta odlučilo o knjizi Danice Popović

96


NAUČNO-nastavno veće Ekonomskog fakulteta izglasalo je da je prof. dr Danica Popović prekršila član 22 Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu koji se odnosi na plagiranje.Original Article