PREMIJERA BALETA “MAMAC”: Autorska predstava Sanje Ninković 20. decembra

29


U OKVIRU pro­jek­ta „Mla­di kore­o­grafi“ 20. decembra (u podne) na Velikoj sce­ni, pre­mi­je­rno će biti izve­de­n jed­no­či­ni bale­t „Mamac“, autor­ska pred­stava­ baletske umetnice Sanje Nin­ko­vić. .Original Article