Predlog novih pravosudnih zakona: Istaknuti pravnici u najvišim sudskim i tužilačkim telima

22
predlog-novih-pravosudnih-zakona:-istaknuti-pravnici-u-najvisim-sudskim-i-tuzilackim-telima


Predlog seta pravosudnih zakona, pre svega o sudovima i tužilaštvu, koji je na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije, upućen je na usvajanje da bi u život mogli da se sprovedu amandmani na Ustav.Kako je odredjeno, rok da se postojeći zakoni iz ove oblasti usklade sa amandmani je godina dana od dana stupanja na snagu Akta o promeni Ustava, koji je Skupština proglasila 9. februara prošle godine.Rešenjem Ministarstva pravde, u Radnoj grupi za izradu ovih zakona, koji su pretrpeli više izmena kroz nacrte, učestvovali su i, kao strukovna udruženja, Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca Srbije.Navedeno je da je učinjeno ono što je bilo realno i kompromis u ovom momentu, da od samih sudija i tužilaca zavisi da li će iskoristi nove mogućnosti, ali i da će trebati vremena da gradjani osete poboljšanja.Najočitija prednost ustavnih izmena, prema navodima tvoraca amandmana, predstavlja rešenje po kojem se izbor sudija i tužilaca seli iz Skupštine Srbije u najvažnija sudska i tužilačka tela – Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilatva.Najviše komentara u javnosti izazvalo je uvodjenje u ova tela kategorije – istaknuti pravnik, što je, kako kritičari smatraju, tek prikriveniji model za političku uticaj na pravosudje. U predlozima zakona dati su brojni uslovi …