POZORIŠNA KRITIKA – ZVEKET PRAZNINE I HUK BESMISLA: B. Nušić: „Vlast“. Adaptacija i režija: Milan Nešković.

65


SAMO zbog konvencije, da se navede autor teksta predstave, ovde je naveden Branislav Nušić. Predstava "Vlast", koju su Tijana Grumić (dramaturg) i Milan Nešković (autor adaptacije i režije) sačinili pod ovim naslovom i imenom nema više mnogo veze sa originalom.Original Article