POTISKIVANjE PRIVREDNOG RAZVOJA: Kosta Mihailović o ekonomskim odnosima koji su donosili najveća iskušenja za stabilnost Jugoslavije

20


JUGOSLAVIJA se nalazi pred velikom istorijskom odlukom – šta činiti ako njene namere da ekonomski sarađuje sa zapadnom Evropom, uz čuvanje političke nezavisnosti, budu naišle na zahtev: ili ćete ući unutra ili ćete ostati napolju.Original Article