Pošta Srbije obezbedila softver za integraciju privatnog zdravstva u sistem eRecept

18


Ministarstvo zdravlja Srbije i Pošta Srbije najavili su danas početak saradnje na uključivanju privatnih zdravstvenih ustanova u sistem elektronskog izdavanja recepata (eRecept) putem platforme elektronske podrške privatnom sektoru koju je razvila Pošta Srbije. Time će biti omogućena integracija privatne zdravstvene prakse sa zdravstvenim informacionim sistemom Srbije i stvoreni tehnički uslovi da i lekari u privatnoj praksi umesto papirnih izdaju elektronske recepte na isti način kao u državnim zdravstvenim ustanovama, navedeno je na predstavljanju projekta."Ovo je počatak integracije privatnog zdravstvenog sektora u centralni zdravstveni informacioni sistem Srbije", kazao je državni sekretar Ministrastva zdravlja Mirsad Djerlek na konferenciji za novinare.On je naveo da je ta integracija nužna, jer je prilikom analize evidencije o prepisivanju lekova uočeno da se pojedini lekovi "enormno prepisuju", što potom stvara rezistenciju ili oteženo lečenje, jer neki pacijenti postaju manje osetljivi na prepisane lekove, a to se odražava na kvalitet lečenja, ali i kvalitet zdravlja stanovništva."Primetili smo da se ogroman broj lekova prepisuje u privatnom zdravstvenom sektoru, tako da će integracijom ova dva sistema država imati potpunu kontrolu i uvid u prepisivanje i količinu lekova, odnosno potrošnju lekova, što će olakšati donošenje odluka u korist pacijenata", kazao je Djerlek.Dodao je da je ideja da i lekar u privatnom …Original Article