POSLE ODLUKE EVROPSKOG SUDA PRAVDE: Poverenik – Nebezbedan prenos ličnih podataka u SAD

109


POSLE presude Evropskog suda pravde, od 16. jula 2020. godine, po kojoj je nevažeća odluka Evropske komisije o primerenosti zaštite u okviru EU-SAD „Privacy Shield“ mehanizma, svi prenosi ličnih podataka iz EU u SAD preko tog mehanizma postali su nezakoniti.Original Article