Popović predstavila Misiji OEBS-a aktivnosti Ministarstva pravde nakon usvojenih ustavnih promena

65


Ministarka pravde Maja Popović razgovarala je sa šefom OEBS-a u Srbiji Janom Bratuom o izradi pravosudnih zakona, radu na izmeni krivičnog zakonodavstva u cilju unapredjenja zaštite novinara, i podršci te misije preko projekata koje sprovodi. Iz Ministarstva pravde je saopšteno da je Popović predstavila aktivnosti na usaglašavanju normativnog okvira sa usvojenim ustavnim promenama, a posebno izradi radnih tekstova pravosudnih zakona čije bi donošenje "uticalo na jačanje vladavine prava i efikasnost pravosudja" u Srbiji. Ona je upoznala članove delegacije Misije OEBS-a u Srbiji sa dinamikom rada radnih grupa koje imaju zadatak da izrade ove zakone, vremenskim okvirom predvidjenim za njihovo usvajanje i koordinacijom sa Venecijanskom komisijom, navedeno je u saopštenju. Govoreći o projektu "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji", Popović je podsetila da je Misija OEBS-a "kontinuirani partner" Ministarstva pravde u aktivnostima koje imaju za cilj uspostavljanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema za informisanje, pomoć i podršku žrtvama i svedocima, kao i unapredjenje njihove zaštite. Popović i Bratu razgovarali su i o projektu podrške praćenju domaćih sudjenja za ratne zločine, kao i poslednjem izveštaju Misije OEBS-a u Srbiji o sudjenjima za ratne zločine. "Šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu pozdravio je napore koje Srbije ulaže u ostvarivanju ljudskih prava, unapredjenju …Original Article