POMOZIMO DRAGANI: Naše malo, nekome je sve

25


Dragana boluje od invazivno brzo širećeg karcinoma dojke. Karcinom je dijagnostikovan u oktobru 2018. godine u periodu dojenja. U novembru iste godine kreće sa ciklusom terapija na koje kancer nije reagovao. Tumor je za tri sedmice porastao duplo.Original Article