Pomoć industriji ili pojedincu?

57

Nedavno je Savezna Vlada, u cilju stimulacije pre svega građevinske industrije, donela odluku da se, pod određenim uslovima može dobiti 25.000 dolara za izgradnju ili renoviranje stambene jedinice.
S obzirom na to da su kriterijumi koji se moraju ispuniti da bi aplikacija bila uspešna prilično strogi, stiče se utisak da je ta mera manje namenjena za pomoć onima koji renoviraju, a više za građevinsku industriju.

Interesantno je da se pravi razlika između nekoga ko ima državljanstvo i nekoga ko ima stalni boravak, što je na neki način znak da mera i nije toliko ekonomska koliko se na prvi pogled čini. U svakom slučaju, svaka stimulacija privredi je dobrodošla.

Dalji kriterijumi za ovu finansijsku pomoć se svode na maksimalan godišnji prihod od 125.000 dolara za pojedinca, odnosno do 200.000 dolara kombinovano za porodicu, kao i za vrednost objekta na kojem se vrši renoviranje odnosno izgradnja.

Dakle, ukupna vrednost nekretnine, zajedno sa pripadajućim zemljištem ne sme preći iznos od..

The post Pomoć industriji ili pojedincu? appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article