POMILOVANjE TRAŽE ZBOG KOVIDA 19: U Ministarstvu pravde analiziraju zahteve za amnestiju zatvorenika

31


ADVOKATSKA komora Beograda, a posle nje Beogradski centar za ljudska prava, podneli su inicijativu Ministarstvu pravde za donošenje Zakona o amnestiji da bi se sprečio ulazak i širenje kovida 19. U Ministarstvu pravde kažu da analiziraju brojčane podatke i razmatraju sve mogućnosti i inicijative u vezi sa amnestijom.Original Article