POLICAJCI MOGU U PENZIJU I SA 50 LETA: Od svih srpskih penzionera, po pravilu, najmlađi su oni koji su radni vek proveli u MUP-u

44


SVI koji su penzioni ček zaslužili radeći na poslovima za koji se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, što podrazumeva posebne i drugačije uslove za ostvarivanje prava na penziju, čine oko pet odsto ukupnog broja penzionera.Original Article