POGLED ISKOSA: Rahman – Umetnički ambasador, Gradska biblioteka Pančevo, Galerija Lucida 2020.

21


Nedavno je jedan turski likovni kritičar izrazio protest protiv zapadne opresije nezapadnih intelektualaca i umetnika i nemogućnosti da marginalizovani i moralno nepodobni prodru na evroameričku scenu.Original Article