POGLED ISKOSA: Prvi Bijenale fantastike

63


PREMDA su u srpskoj umetnosti široko rasprostranjene apstrakcija, razne verzije (post)modernizma, pa i intimizam koji započinje sa Kostom Miličevićem, kada je reč o slikarstvu naša likovna scena u znaku je dve preovlađujuće stilske formacije.Original Article