POGLED ISKOSA, ODLAZAK VELIKANA: Stanislav Staša Živković (1923-2020)

33


TIHO i nenametljivo, kakav je bio po naravi, u 97. godini, ugasio se život profesora, doktora nauka, slavnog mačevaoca i poslednjeg velikog srpskog istoričara umetnosti, iz škole Svetozara Radojčića.Original Article