POGLED ISKOSA: Od apstraktnog do realnog – Mila Gvardiol, Prodajna galerija “Beograd”

69


Nove slike Mile Gvardiol (Beograd, 1979), profesorke na dva umetnička fakulteta, u Beogradu na Fakultetu primenjenih umetnosti i u Sremskoj Kamenici, mogu se razumeti dvojako, kao dva odvojena estetička sistema, paradoksalno ili ne, sjedinjena slikom.Original Article