PODRŠKA ZA NASILNIKE, UMESTO ZA ŽRTVE: Udruženja nezadovoljna finalnom verzijom Zakona o rodnoj ravnopravnosti

28


PREDLOGOM Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je Vlada podnela Skupštini 26. aprila, predviđeno je da specijalizovane usluge za nasilnike, odnosno psihoterapije, budu finansirane iz republičkog budžeta, dok bi usluge za žrtve nasilja, poput sigurnih kuća i kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja bile plaćane iz budžeta lokalnih samouprava.Original Article