Počela Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine

13
pocela-druga-sednica-prvog-redovnog-zasedanja-narodne-skupstine


Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije počela je danas, a na dnevnom redu sednice je pretres predloga više zakona i bilateralnih sporazuma.Predsednik skupštine Srbije Vladimir Orlić sazvao je sednicu u roku kraćem od predviđenog, a pored narodnih poslanika, sednici prisustvuju i ministri vlade Srbije.Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković predstavio je predlog Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.“Ovaj Zakon je usmeren ka unapređenju bezbednosti na radu u cilju sprečavanja povreda na radu. Ženama i osobama sa invaliditetom biće predviđene posebne mere zaštite na radu. Usvajanjem i sprovođenjem ovog zakona predviđeno je povećanje nivoa zaštite na radu, bolji uslovi rada i veća zaposlenost, ali i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije“, rekao je Selaković na sednici skupštine.Članica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač govorila je o Izveštaju Evropske komisije iz oktobra 2022. godine.“Prvi put Srbija nazaduje što se tiče usklađivanja politike sa politikom EU. U Izveštaju govore o ograničenom napretku, a tempo integracija će zavisiti od poboljšanja na poljima vladavine prava, normalizacije odnosa sa Kosovom i Metohijom i uvodjenja sankcija Rusiji. Prosečna ocena Evropske komisije za Srbiju je 3,03, ali se smanjuje podrška građana evropskim integracijama“, rekla je Kovač.