PLUĆA ME BOLE I POSLE ŠEST MESECI: Nulti pacijent Igor Đan­tar opisuje težak put oporavka od korone – Jedan dan imaš sve, već sledeći ništa

149


IGOR Đan­tar (43), kod ko­ga je ko­vid po­tvr­đen 6. mar­ta, ka­že da se po­sle po­la go­di­ne i da­lje za­ma­ra, te­že di­še i da se s ko­ro­na virusom ne tre­ba šaliti.Original Article