PESNIČKA OSOVINA SVETA: Deset godina od odlaska Petrua Krdua (1952-2011)

20


PESNIK, prevodilac, novinar, pozorišni pregalac, Petru Krdu je bio više od trideset godina urednik i predsednik Književne opštine Vršac, osnovane 1972. na inicijativu maga poezije Vaska Pope, svojevrsne organizacije pisaca i ljubitelja književnosti koja je dokazala da i mali grad, višejezični i višekulturalni Vršac može da bude najinspirativnija prestonica poezije.Original Article