OTCEPLjENjE NAJAVLjENO 24 GODINE RANIJE: Suverenitet Srba bio je samo pano za ostvarivanje hrvatske samostalnosti

92


SRPSKO pitanje već početkom pedesetih godina postaje tabu tema. Nemilosrdan, obračun sa srpskim ministrima i grupom intelektualaca, koja se okupljala oko posebnih srpskih iistitucija, hrvatsko rukovodstvo koristi povoljan društveno-politički momenat, da se u potpunosti potisne nacionalna posebnost srpskog naroda.Original Article