OMOGUĆITI SVOJ DECI UPIS U MATIČNE KNjIGE: Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava upućen apel Vladi

48


PRAKSIS i druge organizacije civilnog društva, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, pozvale su Vladu da sledeće godine promeni podzakonske akte koji onemogućavaju deci, uglavnom romske nacionalnosti, da se upišu u matičnu knjigu odmah nakon rođenja.Original Article