Održano sećanje na pokušaj proboja Sremskog fronta u zimu 1944. godine

43

Loša epidemiološka situacija u Hrvatskoj uzrokovala je i strožije mere zbog kojih su otkazani gotovo svi društveni događaji. Međutim, uprkos ovim otežavajućim okolnostima 8. decembra u Vukovaru je odana počast svim borcima koji su u Drugom svetskom ratu učestvovali i dali život u borbi za oslobođenje od fašističkog okupatora. Tako je obeležena i 76. godišnjica Desanta na Dunav. Bio je to prvi pokušaj oslobođenja Vukovara i proboja Sremskog fronta, a odmah nakon Batinske bitke na kraju 1944. godine.

– Jedinice Crvene armije i Pete vojvođanske brigade Jugoslovenske armije odlučile su da probaju napraviti desant Dunava ovde kod Vukovara, da uđu u srce odbrane Vukovara i Sremskog fronta te da iza leđa dođu neprijatelju i probiju taj front koji je u tom trenutku ostao jedno od većih utvrđenja prilikom realizacije oslobođenja zemlje. I ove godine uprskos ovoj epidemiološkoj situaciji trudimo se da održimo sećanje na pandemiju koja je pre više od sedamdeset godina odnela više od 50 miliona ž..

The post Održano sećanje na pokušaj proboja Sremskog fronta u zimu 1944. godine appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article