OČUVANjE KULTURNE BAŠTINE JEDAN OD PRIORITETA: Počeli restauratorski radovi na arheološkom nalazištu Mora Vagei

79


U MIHAJLOVCU kod Negotina počeli su konzervatorsko-restauratorski radovi na arhitektonskim strukturama kasnoantičkog utvrđenja Mora Vagei.Original Article