O SENIORIMA NAJBOLJE BRINE ISLAND: Prema poslednjoj analizi globalnog indeksa penzija, ekonomski najjače zemlje nemaju dobre penzijske sisteme

23


VRH liste najboljih penzionih sistema na svetu ove godine je zauzeo Island i sa čelne pozicije pomerio Holandiju i Dansku.Original Article