Novi metod zaštite vina od falsifikovanja

76

Falsifikovanje vina je česta pojava i najčešće se dešava da se falsifikuju etikete skupljih vina, kako bi se takve etikete našle na jefitinim vinskim proizvodima, a prema nekim nezvaničnim podacima čak 30% vina na globalnom tržištu je falsifikovano

U Australiji je razvijena metoda kojom se može pouzdano utvrditi regionalno poreklo vino pomoću određenih hemijskih procesa, i takva vina je nemoguće falskifikovati.

Kako navodi Decanter, naučnici sa univerziteta u Adelejdu razvili su posebnu metodu kojom se može jednostavno otkriti geografsko poreklo vina. Ovaj metod je poznat kao fluorescentna spektroskopija, i radi se o očitavanju takozvanog “otiska prsta” vina.

Očitavanje otiska prsta vina podrazumeva otkrivanje prisustva određenih fluorescentnih jedinjenja u vinu, i kombinovanjem te metode sa analizom podataka koju obavlja sofisticirani program, može se sa velikom sigurnišću utvrditi geografsko poreklo vina.

Original Article