NOVA “NORA” ZA PONOS: Učinak opremanja jedinica kopnene vojske modernim oruđem

34


KOPNENA vojska opremljena je novim sredstvima i naoružanjem. Posle dugog niza godina nabavljena su nova artiljerijska oruđa, nove uniforme i čizme, a poboljšava se i materijalni položaj svih pripadnika.Original Article