NISMO ŠTETOČINE, RADIMO PO ZAKONU: Fond PIO odgovara na navode Saveta za borbu protiv korupcije o upravljanju imovinom

29


FOND PIO je u svemu postupao zakonito i ispravno, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Pravilnikom o raspolaganju nepokretnostima.Original Article