NAUČNI SKUP U BEOGRADSKOM PEDAGOŠKOM MUZEJU: O “Umetničkom pregledu” Milana Kašanina

72


U ORGANIZACIJI Instituta za književnost i umetnost, od 3. do 5 septembra, u beogradskom Pedagoškom muzeju, a i putem interenta, biće održan međunarodni naučni skup "Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled (1937-1941)", posvećen periodici koju je pokrenuo i od oktobra 1937. do aprila 1941. godine uređivao Milan Kašanin, tadašnji direktor Muzeja Kneza Pavla.Original Article