Naučite mehanizme zaštite

155

Konačno ste uspeli, odnosno, vaš advokat je uspeo da dogovori datum overe ugovora. Da ne bude zabune, u Srbiji se ugovor overava kod notara, a u retkim situacijama i to uglavnom u manjim mestima i kod suda.
Kupac potom ide u svoju banku i na osnovu overenog kupo-prodajnog ugovora ovlašćuje transfer sa svog računa na vaš račun koji je kod iste banke (poželjno) ili kod neke druge banke, sa sedištem u Republici Srbiji.

Bilo je slučajeva u praksi kada su prodavci hteli da vide pare na svom računu pre nego što potpišu ugovor o kupoprodaji, bojeći se prevare. Od uvođenja notara, prevara, koliko sam upoznat, zapravo nije moguća. Naime, ni tehnički nije moguće da dobijete novac pre overe ugovora, jer banka ne može ovlastiti transfer s računa kupca na račun prodavca ukoliko najvažniji document nije overen.

Postoji još jedan mehanizam zaštite za vas kao prodavca. Naime, advokat će sa notarom dogovoriti još jednu formu da potpišete, pošto primite pare. Ta potvrda je vaša apsolutna sigurnost da ..

The post Naučite mehanizme zaštite appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article