NASUŠNI ODLAZAK U BIOSKOP: Slobodan Šijan o jedinstvenoj antologiji koju je sastavio

29


Uvek sam verovao da je doživljaj filma podjednako vredan kao neki doživljaj iz stvarnog života i da zavređuje da se o njemu piše kao o sastavnom delu životnog iskustva. A onda sam postepeno otkrivao da takvih tekstova u našoj književnosti ima više nego što sam mislio.Original Article