NAŠI PRVI GRAĐANI SVETA: U časopisu objavljivala intelektualna elita, najbolji teoretičari tog vremena

82


PRIMANA čulima i vezana za prostor, umetnost je vezana i za vreme, bolje reći za epohu u kojoj je nastala i za društvo u kome se pojavila.Original Article