Najmoćniji pasoši u 2020. godini

144

Na osnovu sprovedenog istraživanja, prilikom čega nisu uzeta u obzir trenutna ograničenja putovanja zbog globalne pandemije, napravljena je lista najmoćnijih pasoša na svetu. Srbija je na 40. mestu

Britanska kompanija Henley & Partners se bavi pravnim pitanjima oko ostvarivanja državljanstva i ostalih stvari vezanih za boravak i život uopšte, i to na globalnom nivou, i prema listi koju su oni formirali, japanski pasoš omogućava pristup najvećem broju svetskih odredišta bez vize, i nalazi se na prvom mestu. Pasoš Japana omogućava ulaz u 191 zemlju bez vize.

Ova lista je bazirana i na podacima koje je obezbedila IATA, Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj, imajući u vidu u to šta je sve potrebno da jedna zemlja dobije određenu vizu, i koliko je to realno i zahtevno.

Na drugom mestu se nalazi pasoš Singapura koji nudi ulazak bez vize u 190 zemalja, a na trećem i četvrtom mestu se nalaze Nemačka i Južna Koreja, čiji pasoši omogućavaju ulazak u 189 zemalja.

Treba navesti da se iz zemalja regiona Slovenija nalazi na 12. mestu, Hrvatska na 19. mestu, dok se naša zemlja nalazi na 40. mestu.

Original Article