MOJOJ SRBIJI DARUJEM 70 UDžBENIKA: Aleksandar Kavčić, profesor na Karnegi Melon univerzitetu u SAD, zalaže se za potpuno besplatno obrazovanje

20


OBRAZOVANjE u Srbiji mora biti besplatno, i to bez favorizacije dece elite. Da bi Srbija bila konkurentana među većim zemljama, njena populacija mora biti obrazovana.Original Article