Miščević: Regionalna saradnja neophodna, njeni rezultati su već vidljivi

48
miscevic:-regionalna-saradnja-neophodna,-njeni-rezultati-su-vec-vidljivi


Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je danas da je regionalna saradnja uslov za pristupanje Evropskoj uniji i nije zamena za evropske integracije, a da su njeni rezultati brojni i vidljivi.Učesnici konferencije „Okončanje konfuzije u regionalnoj saradnji – (ne)moguća misija?“ saglasili su se da je regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu neophodna i da ima smisla u sklopu pripreme regiona za članstvo u Evropskoj uniji i uključivanje u evropsko jedinstveno tržište.Panelisti su medjutim imali različite stavove o uspesima dosadašnje saradnje i njenom potencijalu da donese koristi za zemlje regiona u budućnosti, ali i o značaju inicijative Otvoreni Balkan.Komentarišući političku analizu članova Savetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG), koja je predstavljana na skupu, Miščević je rekla da je fokus stavljen na ekonomsku saradnju u regionu i da su zanemareni neki rezultati regionalne saradnje, kao što je Regionalna kancelarija za saradnju mladih ili Transportna zajednica.Ministarka se saglasila sa autorima analize da regionalna saradnja može da pomogne u procesu evropskih integracija i da ekonomska saradnja može da nas pripremi za uključivanje u jedinstveno tržište EU.Medjutim, analiza inicijative Otvorenog Balkana je, po njenom mišljenju, u tom dokumentu jednostrana i zasnovana na jednoj analizi koju je uradilo Ministarstvo za evropske poslove Crne …