Ministarstvo kulture i informisanja podržalo nove projekte: Dodeljen novac u još tri oblasti

112


Na konkursima Ministarstva kulture u oblastima: arhivska građa, muzejsko nasleđe i nematerijalno nasleđe, podržano je 188 projekata, u ukupnom iznosu od 115.054.000 dinara.Istorijski arhiv u Kraljevu dobiće četiri miliona dinara za nabavku arhivskih regala za novi depo, arhiv u Prokuplju – dva i po miliona za pokretni mehanički sistem za tehničku zaštitu arhivske građe, a onaj u Vranju za isti namenu dobija 2.820.000 dinara.Galerija SANU, za izložbu "Neprolazna lepota i umetnički preobražaji Vlaha Bukovca" biće podržana sa 4.100.000 dinara, a za izložbu "Vladan Đorđević: portret neumornog stvaraoca" sa još 2.200.000 dinara.Odeljenje za etnologiju i antropologiju beogradskog Filozofskog fakulteta podržano je sa pola miliona za jedan, i sa još 600.000 dinara za drugi projekat, koji se odnose na nematerijalno kulturno nasleđe, a Biblioteka Centar za kulturu Kladovo sa 800.000 dinara za međunarodnu konferenciju u ovoj oblasti.Original Article