MAŠTA I MATERIJA: Crteži Miodraga Tabačkog u galeriji “Haos”

52


TOKOM pet decenija stvaralaštva, profesor Miodrag Tabački, za repertoarska pozorišta, festivale i neformalne grupe uradio je više od dve stotine scenografija, kao i kostime za više stotina dramskih, operskih, baletskih i lutkarskih predstava.Original Article