MASA: Neustavna odluka Ustavnog suda narušava autonomiju univerziteta

67


Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je povodom nedavno objavljene odluke Ustavnog suda Srbije o postupku utvrdjivanja neakademskog ponašanja, koja se dovodi u vezu sa doktoratom ministra finansija Siniše Malog za koga je na Univerzitetu u Beogradu dokazano da je plagijat, danas ukazala na "opasna zadiranja u Ustavom garantovanu autonomiju univerziteta".U saopštenju ova strukovna organizacija navodi da je Ustavni sud svojim, isključivo tekstualnim tumačenjem Ustava, "znatno ograničio slobodu univerziteta da preispituju i oduzimaju zvanja koja su po Ustavu i zakonu ovlašćeni da daju"."Ustavni sud je time još jednom propustio da aktivnijim pristupom doprinese popunjavanju pravnih praznina i odgovornost preneo na parlament koji već duže vreme ne vrši svoju osnovnu ulogu. Ipak, pozivamo novi saziv Narodne skupštine da, usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju, podrži autonomiju univerziteta, umesto da je dalje ograničava i urušava", ističe se u saopštenju MASA.MASA je navela da očekuje da Ustavni sud "pokaže istu revnost i efikasnost u odlučivanju o inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o nauci i istraživanjima koje se odnose na imenovanje upravnih odbora naučnih instituta gde većinu čine članovi koje odredjuje Vlada" Srbije."Ova inicijativa podneta je u oktobru 2020. godine i do sada nije poznato da li je i na koji …Original Article