LAŽNE PODELE: Tradicionalni vertikalni sukob između Sluge i Gospodara, zamenjen je onim horizontalnim, između samih slugu

30


Konsenzus masa i totalni konformizam u okviru novog svetskog poretka, garantovani su i istovremeno prikriveni, neprestanim nametanjem beznačajnih podela (u javnosti).Original Article