LAZINA LEKCIJA O POEZIJI: Posle 155 godina prvi put na srpskom jeziku objavljen polemički tekst našeg velikog pesnika

73


IAKO se ponekad čini da o našim velikim piscima, među kojima je svakako i Laza Kostić (1841-1910) sve istraženo, rečeno i protumačeno, to nije uvek tako.Original Article