LAŽIMA PRIKRIVALI ZLODELA: Kako su Nemci umanjivali zločine Trećeg rajha, od Srba pravili naciste

114


OSAMDESETIH godina prošlog veka bili smo svedoci sve bezobzirnije revizije činjenica ko su akteri pokretanja Prvog i Drugog svetskog rata i relativizacije počinjenih zločina i nemačkog nacizma u koju su uključeni politički, ekonomski i geostrateški interesi Zapada.Original Article