Krizni odbor UNWTO o putovanima i vakcini

55

Svetska turistička organizacija (UNWTO) je na početku pandemije osnovala krizni odbor koji bi trebalo da na globalnom planu odgovori na sva pitanja u vezi sa turizmom, kao i da nastavi da unapređuje ​​koordinaciju i saradnju između svih delova ovog sektora. Šta je na poslednjem sastanku zaključeno?

Globalni turistički krizni odbor je imao poslednji sastanak u ovoj kriznoj godini, a domaćin bio Portugal koji će od januara predsedavati Većem Evropske unije. Sastanak je bio usmeren na obezbezbeđivanju koordinacije i usklađivanja svih napora kako bi se ponovo pokrenuo turizam u smislu prekograničnih putovanja.

Osim razgovora o finasijskim problemima, najveći deo sastanka je bio posvećen ponovnom pokretanju turizma, odnosno pružanju podrške iz svih važnih svestkih institucija. Jedno od najbitnijih pitanja je bilo i pitanje radnih mesta, odnosno obezbeđivanje pre svega finansijske podrške svim zaposlenim u ovoj industriji, kao i kompanijama.

Na sastanku je zaključeno da će već početkom vakcinacije stanovništva turizam polako početi da se vraća u normalne tokove, i da je globalna vakcinacija neophodna i da treba da postane široko rasprostranjena realnost. Poštovanje svih epidemioloških propisa će takođe biti neophodno, i to će morati bez obzira na vakcinu da postane svakodnevna obaveza svih stanovnika planete.

Original Article