KRIVIČNO KAŽNjAVATI ONE KOJI PRAVE ŽURKE: Doktor Tiodorović za rigoroznu kontrolu kršenja mera

25


PROF. dr Branislav Tiodorović kaže da ćemo smanjiti broj zaraženih i umrlih tek kad kontrolisanje kršenja mera bude rigorozno, što podrazumeva i odgovornost za namerno širenje zarazeOriginal Article