KORAK PO KORAK Ko i kako pokreće ostavinsku raspravu posle smrti vlasnika imovine

51


KADA neko od srodnika premine, rođaci su u obavezi da pokrenu postupak ostavinske rasprave i raspodele svu imovinu i zaostavštinu preminulog. U većini slučajeva ostavinski postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo, odnosno prijemom javne isprave koja dokazuje smrt.Original Article