KORAK PO KORAK: Evo kako da ostvarite pravo na porodičnu penziju

54


PRAVO na porodičnu penziju ostvaruju članovi porodice umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju.Original Article